Tornar a actualitat

El Mestre Jordi Savall és nomenat doctor honoris causa per la UIB

22/02/2024
El Mestre Jordi Savall és nomenat doctor honoris causa per la UIB

El Consell de Govern ha aprovat el nomenament del prestigiós músic per la seva tasca de recuperació del patrimoni musical antic i de divulgació del cant de la Sibil·la i la figura de Ramon Llull.

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears, reunit en sessió ordinària el dia 21 de febrer de 2024, ha nomenat doctor honoris causa de la UIB el músic Jordi Savall i Bernadet pels seus mèrits culturals i de vinculació amb les Illes Balears.

La proposta de nomenament l’ha fet el Vicerectorat de Projecció Cultural i Universitat Oberta de la UIB en reconeixement a la seva ampla trajectòria internacional i, en especial, pel que fa a la seva vinculació amb la cultura de les Illes Balears, la recuperació i conservació del patrimoni musical antic i la tasca de divulgació del cant de la Sibil·la i de la figura de Ramon Llull.

La Universitat de les Illes Balears pot distingir amb el títol de doctor honoris causa aquelles persones que estimi mereixedores d’aquesta distinció per la seva rellevància en el camp de la investigació o de la docència, o pels seus coneixements i mèrits destacats en el terreny científic, tecnològic, cultural o humanístic que tinguin repercussió directa o indirecta en les seves activitats docents i d’investigació, o en la cultura de les Illes Balears.

El títol de doctor honoris causa suposa el reconeixement més preuat, per la Universitat de les Illes Balears, dels mèrits extraordinaris concurrents en el guardonat. D’aquí deriva que aquest títol s’hagi de sotmetre a criteris de racionalitat màxima, de manera que es pugui ponderar i valorar en cada cas la decisió, per evitar qualsevol tipus de precipitació que pugui produir menyscapte del prestigi i de la imatge social que se’n tingui. És evident, doncs, que la concessió del doctorat honoris causa ha de respondre a mèrits molt qualificats, cosa que imposa un rigor selectiu en la determinació de la classe de mèrits que es pretén premiar i de les persones a qui es vol recompensar.

La fecunda carrera musical de Jordi Savall ha estat mereixedora de nombroses distincions, d’entre les quals destaquen el títol de doctor honoris causa de les universitats d’Èvora (Portugal), de la UB de Barcelona, de Katowice (Polònia), de Lovaina (Bèlgica), de Basilea (Suïssa) i d’Utrecht (Països Baixos); la insígnia de cavaller de la Legió d’Honor de la República francesa, el Premi Internacional de Música per la Pau del Ministeri de Cultura i Ciència de la Baixa Saxònia, la Medalla d’Or de la Generalitat de Catalunya, el premi Helena Vaz da Silva, el prestigiós premi Léonie Sonning (considerat el Nobel de la música); i és membre d’honor de la Royal Philharmonic Society, de la Reial Acadèmia Sueca de la Música i de l’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.

 

Relacions amb les Illes Balears

Amb l’ànim i el propòsit de recuperar les músiques antigues, Jordi Savall duu a terme des de 1988 una recerca profunda sobre el medieval cant de la Sibil·la. Un dels manuscrits principals es conserva en un cantoral del convent de la Concepció de Palma (Museu Diocesà).

La primera versió enregistrada d’aquest antic Cant de la Sibil·la mallorquí fou enregistrada per Jordi Savall el 1988 (Astrée E8705). Gràcies a la difusió dels enregistraments de Jordi Savall a través del seu segell discogràfic d’Alia Vox, les versions del Cant de la Sibil·la mallorquina han gaudit d’una difusió sense precedents a escala internacional. La reedició dels primers enregistraments es dugué a terme el 1999, i d’ençà no s’han aturat les reedicions ni tampoc les interpretacions d’aquest repertori avui tan arrelat a Mallorca.

En el marc de l’Any Llull 2016, Jordi Savall va dedicar un dels seus llibre-discos a la figura del beat Ramon Llull. El llibre/CD Ramon Llull (1232-1316), temps de conquestes, de diàleg i desconhort (Alia Vox AVSA9917 [2 CD], 2016) recrea la banda sonora que va acompanyar la vida de Llull, i inclou les peces musicals de la Mallorca musulmana, les músiques profanes de trobadors, trobers i joglars, així com les músiques religioses i espirituals més representatives del moment. El conjunt recorda els moments més importants de la vida de Ramon Llull, els seus viatges i els fets històrics més rellevants de la seva època. Aquest ric mosaic de músiques i cants es complementa amb alguns dels seus textos més importants, extrets del Llibre de contemplació, de la Vida de Mestre Ramon, del sublim Llibre d’amic e amat, o de l’Arbre de filosofia d’amor.

Pel que fa a les actuacions i altres activitats realitzades a les Illes Balears, d’ençà de l’any 2001 Jordi Savall ha realitzat 18 concerts a diferents localitats de Mallorca, tres a Eivissa i tres a Menorca, a més de sis classes magistrals.