Tornar a Festivals

La Capella Nacional de Catalunya

Des de la seva creació l’any 1987 a Barcelona, per la Montserrat Figueras i Jordi Savall, el cor de cambra La Capella Reial de Catalunya ha desenvolupat, aquí i arreu del món, nombroses i intenses activitats de concerts i d’enregistraments en l’àmbit de la música medieval, renaixentista, barroca i clàssica. Durant aquests 35 anys, aquest conjunt, constituït aleshores ja per joves cantants solistes i professionals (habitualment d’un nombre de 20 a 25 cantants) ha complert una funció essencial en la recuperació i la difusió del patrimoni musical català, hispànic i europeu, que està ben documentat en més de 50 CDs disponibles, principalment al catàleg d’ALIA VOX.

Des de l’any 2020, i durant el 2021, amb la preparació i la realització de nous projectes centrats en la recuperació del “so històric original” dels repertoris corals i orquestrals del segle XIX, com La Creació de J. Haydn o la 9ª Simfonia de Beethoven, així com per a la preparació de futurs programes amb obres corals de Mozart, Schubert, Mendelssohn, Schumann, Bruckner i Brahms, ha estat necessari disposar d’un cor professional més nombrós i de més volada, capaç d’abordar amb excel·lència aquests nous repertoris musicals.

Durant la preparació de la novena simfonia de Beethoven, al llarg d’aquest 2021, es va crear La Capella Nacional de Catalunya, un nou conjunt vocal professional constituït per 40 joves cantants, que es desenvolupa a partir del nucli de 25 veus de La Capella Reial de Catalunya. Gràcies a les diferents audicions fetes a París i a Barcelona de joves cantants professionals, que han realitzats estudis especialitats en la música vocal dels segles XVIII i XIX, hem pogut seleccionar 15 noves joves veus, que juntament amb els més veterans, constituiran el primer cor totalment professional a Catalunya, especialitzat en la interpretació basada en el coneixements de les practiques històriques.

Amb La Capella Nacional de Catalunya culmina l’experiència del treball de les acadèmies precedents: un treball pedagògic que vol recuperar el patrimoni musical europeu i universal a partir de la reconstrucció de les tècniques d’interpretació de l’època, la seva transmissió a les noves generacions i la seva difusió a un públic cada vegada més nombrós, divers i variat. La conjunció entre músics de reconegut prestigi internacional i joves músics professionals dins de l’orquestra sota el mestratge de Jordi Savall, es complementa amb la incorporació d’un cor jove i professional, i es creen així unes condicions úniques i excepcionals que ens aproximen a la música i a la seva força expressiva tal i com sonava a l’època en què fou composta a partir d’una tasca creativa de màxima fidelitat històrica i excel·lència artística.